Wołowiec i najbliższa okolica

Działka położona jest w Beskidzie Niskim, w otulinie Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Wołowiec.

Wołowiec to niewielka spokojna wieś, w której obecnie tylko kilka rodzin mieszka na stałe. Najsłynniejszym mieszkańcem jest pisarz, Andrzej Stasiuk, który wraz z żoną, Monika Sznajderman, prowadzi wydawnictwo „Czarne” z siedzibą właśnie w Wołowcu.

Kiedyś Wołowiec zamieszkiwało nawet 700 osób, głównie pochodzenia łemkowskiego. Po wojnie większość wyjechała do ZSRR lub została wysiedlona w ramach akcji „Wisła”. Powróciło niewielu. Ale łemkowska historia i kultura są tutaj wciąż żywe. Drewniana zabytkowa cerkiew jest otwarta dla zwiedzających, a raz w miesiącu odbywają się tu nabożeństwa.

Łemkowska przeszłość, wyczuwalna nostalgia oraz rozległe niezamieszkane przestrzenie przyciągają w Beskid Niski coraz więcej turystów, którzy chcą uciec od tłumów i zgiełku panującego w innych rejonach górskich.