Plan zagospodarowania przestrzennego

Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i oznaczone symbolem 1.3.MN/ML – tereny zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej około 45 arów, 4.1.R/k – tereny rolne o szczególnych wartościach krajobrazowych 1,76 ha oraz LSn tereny leśne – 30 ar.

Całość składa się z 3 działek o nr ewid. działki 136/16, 137/4 oraz 27 (w Geoportalu jest jeszcze stary podział – działka 137/1 została włączona do działki 137/4 i teraz jest to jedna działka).